ભૂલો ભલે બીજું બધું


ભૂલો ભલે બીજું બધું, 
મા બાપને ભૂલશો નહીં
અગણિત છે ઉપકાર એના, 
એહ વિસરસો નહીં.. 

અસહ્ય વેઠી વેદના ત્યારે,
દીઠું તમ મુખડું 
એ પુનિત જનનાં કાળજાં,
પત્થર બની છુંદશો નહીં..

કાઢી મુખેથી કોળિયા,
મોંમાં દઈ મોટા કર્યા 
અમૃત તણાં દેનાર સામે,
ઝેર ઊગળશો નહીં..

લાખો લડાવ્યા લાડ તમને,
કોડ સૌ પુરા કર્યા 
એ કોડના પુરનારના,
કોડ પૂરવા ભૂલશો નહીં.. 

લાખો કમાતા હો ભલે,
મા બાપ જેના ના ઠર્યા 
એ રાખ નહીં પણ લાખ છે,
એ માનવું ભૂલશો નહીં.. 

સંતાનથી સેવા ચહો,
તો સંતાન છો સેવા કરો 
જેવું કરો તેવું ભરો,
એ ભાવના ભૂલશો નહીં.. 

ભીને સૂઇ પોતે અને,
સુકે સુવાડયા આપને 
એની અમીમય આંખને,
ભૂલીને ભીંજવશો નહીં.. 

પુષ્પો બિછાવ્યાં પ્રેમથી,
જેણે તમારા રાહ પર 
એ રાહબરના રાહ પર,
કંટક કદી બનશો નહીં.. 

ધન ખરચતાં મળશે બધું,
માતા પિતા મળશે નહીં
એનાં પુનિત ચરણો તણી,
ચાહના ભૂલશો નહીં..
 
[posts--tag:Prarthana Pothi--25]

You may like these posts: